Program pro testování normality číselných dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Javůrek, Milan
dc.contributor.author Vladyka, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68422
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocování normality / nenormality jednorozměrných číselných dat o rozsahu do 1 000 bodů. Pro vyhodnocení je vytvořen program, který disponuje grafickým rozhraním. V tomto grafickém rozhraní se provádí testování jednorozměrných číselných dat, která se porovnávají s daty z renomovaných programů a zjišťují se tak odchylky. Závěrem diplomové práce je vyhodnocení odchylek při testování normality / nenormality jednorozměrných číselných dat. cze
dc.format 68 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject normalita dat cze
dc.subject jednorozměrná číselná data cze
dc.subject Data normality eng
dc.subject Univariate numerical data eng
dc.title Program pro testování normality číselných dat cze
dc.title.alternative Program for Testing Normal of Numerical Data eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Krejčová, Anna
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis focuses for evaluation normality / abnormality of univariate numerical data in a range from 1 000 points. Program are created for evaluation, that this program has graphical interface. This graphical interface is conducted testing of univariate numerical data, that this is compared with data from renowned program and find the variances. In the end this thesis is evaluation variances when tested normality / abnormality of univariate numerical data. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35959
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu pro statické hodnocení normality jednorozměrných číselných dat pro četnosti výběrového souboru n 11 až 1 000. Myšlenková koncepce produktu, vycházející z již technicky zastaralého dosovského programu Adstat, byla rozšířena o další parametrické a neparametrické testy určené pro testování normality. Program je vytvořen v jazyce JAVA. Diplomant vytvořil komplexní program pro zjišťování normality/nenormality experimentálních dat.~ V programu jsou realizovány nejčastěji používané numerické testy, ale především grafické pomůcky Exploratorní analýzy dat. Cíle diplomové práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 29503
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account