Vzdělávání Porodních asistentek v Pardubicích v letech 1930-1950

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Kočí, Šárka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:46Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68421
dc.description.abstract Práce je zaměřena na historii vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích, a to v letech 1930-1950. V teoretické části je shrnuta problematika vzdělávání porodních asistentek od pravěku do současnosti a jsou zde uvedeny významné osobnosti pro vzdělávání porodních asistentek v Česku. V praktické části je uvedena nejvýznamnější osoba pro vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích. Dále je zde popsán Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek v Pardubicích, jeho založení, vývoj a zrušení. A v neposlední řadě je zde popsána i výuka na Vyšší sociálně zdravotní škole, kde probíhala výuka porodních asistentek po zrušení Státního ústavu pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek v Pardubicích. Výzkum byl prováděn metodou kvalitativní studie tematické analýzy dokumentů. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject pardubice cze
dc.subject rok 1930-1950 cze
dc.subject midwives eng
dc.subject education eng
dc.subject pardubice eng
dc.subject year 1930-1950 eng
dc.title Vzdělávání Porodních asistentek v Pardubicích v letech 1930-1950 cze
dc.title.alternative Education of midwives in Pardubice in the years 1930-1950 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis is about history of education midwives in Pardubice, since 1930 till 1950. Theoretical part consists of problemathics in education of midwives through history, till 21th century. And there are noticed celebrities in education of midwives in Bohemia. In practical part is named the most important person in education of midwives in Pardubice. The state department for education and training of midwives is also described here, and its foundation, development and cancellation too. In last, but not least, there is described the education at higher socio-medical school, where the education of midwives lasts after cancelling the state department for education and training for midwives in Pardubice. The development was made by qualitative studies of documents. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36587
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uvádíte, že v práci došlo k odhadování validity informací. Prosím názorně předveďte aplikaci této metody na konkrétních příkladech použitých dokumentů. Vysvětlete, proč bylo jen malé množství Vašich zdrojů validních (uvedeno na str. 63) a jaký to má dopad na celkovou validitu práce. 2. Dohledejte alespoň dva recenzované zdroje obsahující popis primárního výzkumu na téma vzdělávání porodních asistentek v minulosti, a to v Čechách nebo v zahraničí. Stručně shrňte cíl a metodiku výzkumu a hlavní zjištění. Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 32975
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account