Využití škál bolesti u žen po gynekologické operaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Petra
dc.contributor.author Bartošová, Sára
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:45Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:45Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68420
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití škál bolesti u žen po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii. Teoretická část popisuje problematiku bolesti a její léčby. Dále popisuje perioperační péči o klientku s bolestmi a laparoskopii v gynekologii. Hlavním cílem práce je zjistit zda jsou dostačující škály, které hodnotí intenzitu bolesti, nebo zda je potřeba využívat i škálu úlevovou. Práce se zabývá otázkou toho, zda je intenzita bolesti hodnocená pomocí dvou škál (Numeric rating scale, The Faces pain scale revised ) ekvivalentní. Dále zjišťujeme, zda hodnota úlevy na (úlevové škále) odpovídá poklesu bolesti vyjádřeném na škálách intenzity bolesti (NRS, FPS-R). Šetření bylo provedeno na porodnicko gynekologické klinice na pooperačním gynekologickém oddělení. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bolest cze
dc.subject hodnocení bolesti cze
dc.subject škála bolesti cze
dc.subject laparoskopie cze
dc.subject pain eng
dc.subject pain assessment eng
dc.subject pain scales eng
dc.subject laparoscopy eng
dc.title Využití škál bolesti u žen po gynekologické operaci cze
dc.title.alternative The usage of pain scales in women after gynegological surgery eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the usage of pain scales in women after laparoscopically assisted vaginal hysterectomy. The theoretical part describes pain and treatment of pain. It also describes the perioperative care of the client with pain and laparoscopy in gynecology. The thesis deals with the question whether the pain intensity scale is equivalent to the Numeric rating scale. We also find out whether the value of the relief at the (pain relief scale) corresponds to the pain relief expressed on the pain intensity scales (NRS, FPS-R). The survey was conducted on obstetrics - gynecological clinic for post-operative gynecology department. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36582
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byste obhájila zavádění další škály do praxe? Jak byste argumentovala odborníkům (zejména sestrám a porodním asistentkám), kteří si stěžují na velké množství dokumentace a nesmyslných škál, které musí vyplňovat? 2. Jak byste návrh na zavedení úlevové škály do praxe obhájila v kontextu redukce ošetřovatelské dokumentace, která se v současné době provádí? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 32970
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account