Péče o instrumentárium v perioperační péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Hrkľová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68416
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá péčí o instrumentárium v perioperační péči. Skládá se z části teoretické a výzkumné. Teoretická část se věnuje kompetencím perioperační sestry / porodní asistentky, legislativě v perioperační péči, jsou zde popsány některé vybrané chirurgické nástroje a jejich využití. Dále se diplomová práce věnuje také dezinfekci, předsterilizační přípravě a sterilizaci. Výzkumná část se skládá z výzkumného šetření zaměřeného na hodnocení kvality péče o instrumentárium ve vybraném zdravotnickém zařízení. Zároveň je cílem práce posoudit znalosti a připravenost studujících specializačního studia Perioperační péče v gynekologii a porodnictví v oblasti péče o instrumentárium. cze
dc.format 96 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject instrumentárium cze
dc.subject kompetence cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject předsterilizační příprava cze
dc.subject sterilizace cze
dc.subject disinfection eng
dc.subject surgical instruments eng
dc.subject competencies eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject presterilized preparation eng
dc.subject sterilization eng
dc.title Péče o instrumentárium v perioperační péči cze
dc.title.alternative The care of surgical instruments during the perioperative care eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with the maintenance of surgical instruments during the perioperative care. The work is composed of a theoretical and an investigative part. The theoretical part attends to the competencies of a perioperative nurse / a midwife and to the legislation in perioperative care. There are also described some chosen surgical instruments and their use. The thesis also attends to the disinfection, the presterilized preparation and the sterilization itself. The investigative part is composed of the investigation which is focused on the evaluation of the quality of the surgical instruments and their care in a chosen medical centre. The aim of this work is also to evaluate the knowledge and readiness of the students of Perioperative care in gynaecology and midwifery in the sphere of the instruments care. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36586
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké nároky na dezinfekční účinnost by měl mít přípravek pro druhý stupeň VSD a jak dlouho se uchovávají předměty ošetřené tímto způsobem? 2. Čím se řídí čas u termické dezinfekce? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 32964
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account