Moderní léčba karcinomu anu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vošmik, Milan
dc.contributor.author Žantová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68408
dc.description.abstract Název mé bakalářské práce je "Moderní léčba karcinomu anu". Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části uvedu základní informace o onemocnění a jeho léčbě se zaměřením na zevní radioterapii. V části praktické se budu zabývat kazuistikami jednotlivých pacientů s karcinomem anu. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom anu cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject konkomitantní chemoradioterapie cze
dc.subject moderní léčby cze
dc.subject anus carcinoma eng
dc.subject radiotherapy eng
dc.subject concomitant chemoradiotherapy eng
dc.subject modern treatments eng
dc.title Moderní léčba karcinomu anu cze
dc.title.alternative Modern therapy of anal cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ulrych, Vít
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated Title of my thesis is "Modern treatment of anal cancer." This work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I will state basic information about the disease and the treatment of it focused on an external radiotherapy. In the practical part I will cover case studies of individual anal cancer patients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36501
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte praktické zkušenosti s konturací rizikových orgánů? 2. Popište prosím, co je technika radioterapie IGRT a IMRT? 3. Jaký je rozdíl mezi paliativní a kurativní léčbou? 4. Jaký má význam slovo konkomitantní? 5. Myslíte, že u pacienta v druhé kazuistice mělo podíl na vzniku onemocnění rizikové sexuální chování pacienta? 6. Víte jak ošetřovat akutní postradiační reakci u pacientů při konkomitantní radiochemoterapii karcinomu anu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33278
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account