Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiřičková, Petra
dc.contributor.author Záhorová, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68405
dc.description.abstract V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji MR a úloha radiologického asistenta při tomto vyšetření. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiologičtí asistenti cze
dc.subject magnetické rezonance cze
dc.subject vyšetření cze
dc.subject páteře cze
dc.subject radiological assistants eng
dc.subject magnetic resonance eng
dc.subject examination eng
dc.subject spine eng
dc.title Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře cze
dc.title.alternative A role of assistant radiologist in the process of the MR spine examination eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Storm, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated In this work are described magnetic resonance, basic anatomy of the spine, visualization methods used in screening of the spine and radiological assistant. Further, the examination of the spine on the magnetic resonance tool and the function during this examination are included in detail. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36504
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V kapitole 3.6.4 Ovládací konzole uvádíte: ?Také se skládá z postprocessingu a archivace a odesílání obrazů do sítě PACSu.? Vysvětlete co je to PACS, v seznamu zkratek a značek tuto zkratku neuvádíte. 2. V kapitole 3.8.1 Absolutní kontraindikace uvádíte: ?Nejnovější typy jsou kardiostimulátory kompatibilní s MR vyšetřováním, ale komplikovaná procedura vyžaduje přítomnost specializovaného kardiologa.? Vysvětlete blíže toto tvrzení. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33275
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account