Specifika dětské radiologie u vybraných radiologických vyšetření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Štěpánek, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:25Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68400
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá specifiky dětské radiologie u vybraných RTG a CT vyšetření. V teoretické části jsou uvedeny aktuální publikované poznatky týkající se zejména bezpečného průběhu vyšetření dítěte s ohledem na kompetence RA. Výzkumná část zahrnuje dotazníkové šetření provedené při příležitosti vyšetření dětí ve věku 4 12 let. Výsledky dotazníkového šetření ukazují oblasti vhodné ke zvýšení bezpečnosti u vybraných vyšetření. cze
dc.format 97 s. (73 052 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject dětská radiologie cze
dc.subject radiologičtí asistenti cze
dc.subject vyšetření cze
dc.subject safety eng
dc.subject children radiology eng
dc.subject radiology assistant eng
dc.subject examination eng
dc.title Specifika dětské radiologie u vybraných radiologických vyšetření cze
dc.title.alternative Specifics of pediatric radiology in selected radiological examinations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Záhorová, Věra
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis delas with specifics of a children radiology for selected RTG and CT examinations. In a theoretical part are listed current published knowledge, mainly regarding a safe process examination of a child with respect to a competence radiology assistant. An exploratory part includes a questionnaire survey implemented on examination of children at the age of 4-12 years. The results of the questionnaire survey shows areas suitable for increasing a safety of selected examinations. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36484
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč je třeba snímkovat méně namáhanou ruku? 2. V dotazníku je obsaženo mnoho otázek, podle kterých by se daly kategorizovat odpovědi, vztahující se k výzkumným otázkám. Tuto možnost jste nevyužil. Dokázal byste uvést příklad nějakého výsledku, který by se dal tímto způsobem získat? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33269
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account