Intersticiální brachyterapie penisu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petera, Jiří
dc.contributor.author Forman, Antonín
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:19Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68389
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá intersticiální brachyterapii penisu. Vysokodávková (HDR) brachyterapie je často zavrhována jako nebezpečná metoda, z důvodů většího rizika komplikací. Nicméně mnoho studií ukazuje, že HDR brachyterapie se zdá být slibnou metodou ve vybraných případech léčby karcinomu penisu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Obsah teoretické části se zaměřuje na anatomický, histologický rozbor zkoumané oblasti, patologie a diagnostika karcinomu penisu, léčebné metody nádoru se zaměřením na brachyterapii. Prohlubuje znalosti v teorii radioterapie z pohledu fyzikálního. Praktická část popisuje a hodnotí průběh HDR intersticiální brachyterapie penisu u pacienta s časným stádiem karcinomu penisu. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject brachyterapie cze
dc.subject penis cze
dc.subject radiofyzika cze
dc.subject tumory cze
dc.subject brachytherapy eng
dc.subject penile eng
dc.subject radiophysics eng
dc.subject tumors eng
dc.title Intersticiální brachyterapie penisu cze
dc.title.alternative Intersticial brachytherapy in the treatment of penile carcinoma eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štuk, Jan
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor dissertation focuses on intersticial brachytherapy in the treatment of penile carcinoma. High dose rate (HDR) brachytherapy is often considered as a dangerous method, because there is higher risk of complications. However, many reports suggest that HDR brachytherapy seems to be promising method in selected treatment of penile carcinoma. This work is divided into theory and practical parts. Theory part is focused on anatomy and histology of penile, pathology and diagnostic of carcinoma penile, treatment methods of penile carcinoma with focus on brachytherapy, Radiophysics and radiobiology focused on brachytherapy. Practical part deals with evaluation of early stages penile carcinoma by patients which are threated with HDR intersticial brachytherapy method. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36496
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výbormě minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou výhody brachyterapie proti zevní radioterapii (teleterapii)? 2. Charakterizujte jednotlivé typy brachyterapie (HDR, LDR, MDR, PDR) a popište výhody a nevýhody. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33249
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account