Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulíř, Jiří
dc.contributor.author Honzíková, Jitka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:17Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68384
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic. Práce je dělena do dvou částí. První je část teoretická, která se zabývá popisem celkového tématu. Je v ní vystižena charakteristika nukleární medicíny, oboru radiologický asistent a základní informace o ionizujícím záření a radiační ochraně. Dále obsahuje teorii o onemocnění sarkoidózou a o vyšetření zvaném galiová scintigrafie. Část praktická podrobně popisuje úlohu radiologického asistenta při galiové scintigrafii. V této části je zahrnuta fotografická dokumentace. cze
dc.format 72 s. (87 644 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nukleární medicína cze
dc.subject radiologičtí asistenti cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject sarkoidóza cze
dc.subject galiová scintigrafie cze
dc.subject radiological assistants eng
dc.subject nuclear medicine eng
dc.subject ionizing radiation eng
dc.subject sarcoidosis eng
dc.subject gallium scintigraphy eng
dc.title Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic cze
dc.title.alternative The role of radiological assistant during gallium scintigraphy in patients with lung sarcoidosis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležal, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is The role of radiological assistant during gallium scintigraphy in patients with lung sarcoidosis. The work is divided into two parts. The first is the theoretical part, which is about the description of the overall topic. It describes the characteristics of nuclear medicine, the field of radiological assistant and basic information about ionizing radiation and radiation protection. It also contains the theory of sarcoidosis and an examination called gallium scintigraphy. The practical part is about the role of the radiological assistant in gallium scintigraphy. Photographic documentation is included in this section. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36495
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: nejsou žádné doplňující otázky Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 30774
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account