Zajišťování požární ochrany na území okresu Chrudim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Jadrná, Petra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:08:08Z
dc.date.available 2017-06-22T06:08:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68375
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice zajišťování požární ochrany v České republice, a to na celostátní, krajské i municipální úrovni. Seznamuje s historií požární ochrany a její organizací a podrobněji se zaměřuje na vybraný okres. Cílem této práce je popsat a posoudit činnost jednotek požární ochrany na území okresu Chrudim v období let 2011 až 2015. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject požární ochrana cze
dc.subject okres Chrudim cze
dc.subject Hasičský záchranný sbor České republiky cze
dc.subject jednotky požární ochrany cze
dc.subject analýza zásahové činnosti cze
dc.subject fire protection eng
dc.subject district of Chrudim eng
dc.subject Fire rescue service of the Czech Republic eng
dc.subject fire protection units eng
dc.subject analysis of intervention activities eng
dc.title Zajišťování požární ochrany na území okresu Chrudim cze
dc.title.alternative Providing fire protection in the district of Chrudim eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discuss problematic of fire protection in the Czech Republic, at the national, regional and municipal level. It apprises of the history of fire protection and its organization, with detailed focus on the selected region. The aim of this work is to describe and assess the activities of fire protection units in the district of Chrudim in the period from 2011 to 2015. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35727
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím práce, jež zněla: Na str. 27 zmiňujete, že jen během roku 2015 bylo v Pardubickém kraji zrušeno čtrnáct jednotek SDH obcí kategorie JPO V. Čím si tuto skutečnost vysvětlujete a jaký je Váš názor na budoucnost zajišťování požární ochrany na dobrovolnické bázi zejména na malých obcích? V rozpravě byla tázána na srovnatelnost hodnot vykazovaných pro JPO IV v okrese Chrudim v tabulkách na str. 28 a str. 43. Dále byla tázána na důvod výrazného vychýlení počtu technických zásahů v roce 2013 a upozorněna na rozdíl mezi procenty a procentními body. cze
dc.identifier.stag 31962
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account