Posouzení rizika závažných onemocnění v systému zdravotního pojištění České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Martincová, Denisa
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:59Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68364
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vývojem a modelováním úmrtnosti na závažná onemocnění a dále také analýzou nákladů jejich léčby. Součástí práce jsou definice základních pojmů, popis úmrtnostních tabulek a charakteristika zákonů úmrtnosti. Praktická část zachycuje vývoj počtu úmrtí na závažná onemocnění včetně regionálního porovnání v České republice. Závěr práce je věnován graduaci, se kterou souvisí ověření hladkosti a přesnosti pomocí vhodných testů. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject závažná onemocnění cze
dc.subject kardiovaskulární nemoci cze
dc.subject zhoubné novotvary cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject graduace cze
dc.subject náklady na léčbu cze
dc.subject serious diseases eng
dc.subject cardiovascular diseases eng
dc.subject malignant neoplasms eng
dc.subject mortality eng
dc.subject graduation eng
dc.subject treatment costs eng
dc.title Posouzení rizika závažných onemocnění v systému zdravotního pojištění České republiky cze
dc.title.alternative Assessment of the risk of serious diseases in the health insurance system of the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindrová, Pavla
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the development and modelling of mortality on serious diseases and also with the analysis of the costs of their treatment. The work includes definitions of basic terms, description of mortality tables and characteristics of mortality laws. The practical part describes the development of the number of deaths for serious diseases including regional comparisons in the Czech Republic. The conclusion of the thesis is devoted to graduation, which is connected with the verification of the accuracy and smoothness using appropriate tests. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36271
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Posouzení rizika závažných onemocnění v systému zdravotního pojištění České republiky. Studentka zodpověděla tyto otázky: Jaké jsou přednosti relativních ukazatelů ve srovnání s ukazateli absolutními? Jak byste relativně vyjádřila počet zemřelých? Jak byste prováděla porovnání úmrtnosti v rámci různých států? Kde v práci shrnujete rizika závažných onemocnění? Dají se sehnat údaje týkající se toho, kolik vynaloží lidé na léčbu rakoviny? cze
dc.identifier.stag 29288
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account