Marketingová komunikace a marketingové plánování Wellness studia Flošna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír
dc.contributor.author Kukáková, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68363
dc.description.abstract Tato práce se zabývá marketingem a marketingovým plánováním ve Wellness studiu Flošna v Hradci Králové. Cílem práce je na základě teoretických znalostí, které jsou uvedeny v teoretické části bakalářské práce, analyzovat typy marketingové komunikace, které Wellness studio Flošna prakticky využívá. Srovnání je provedeno v různých letech s ohledem na finanční možnosti rozpočtové organizace. V závěru jsou uvedeny návrhy na zlepšení a optimalizaci využívání marketingové komunikace v dané organizaci. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject marketingové plánování cze
dc.subject online marketing cze
dc.subject wellness cze
dc.subject podpora prodeje cze
dc.subject segmentace trhu cze
dc.subject rozpočet cze
dc.subject reklama cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject marketing communication eng
dc.subject marketing planning eng
dc.subject online marketing eng
dc.subject wellness eng
dc.subject sales promotion eng
dc.subject market segmentation eng
dc.subject budget eng
dc.subject advert eng
dc.subject competition eng
dc.title Marketingová komunikace a marketingové plánování Wellness studia Flošna cze
dc.title.alternative Marketing and marketing planning in a selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with marketing and marketing planning in Wellness center Flošna in Hradec Králové. The aim of this thesis is to use theoretical knowledge, which is defined in a first part of the thesis, to analyze types of marketing communication that Wellness center Flošna practically uses. The comparison is made in different years and according to the limited budget of a budgetary organisation. At conclusion there are some suggestions how to improve and optimize using of marketing communication in a selected organisation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36306
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku. Cílem práce bylo vymezení pojmů, které se týkají marketingu a marketingového plánování ve vybraném podniku, rozbor vývoje a vyhodnocení dosavadních stavu, posouzení možností optimalizace nákladů na logistiku a zásobování v daném podniku. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce: 1) Jak hodnotíte ekonomickou soběstačnost Wellness studia Flošna, existuje nějaká forma jeho ekonomické podpory ze strany magistrátu města Hradec Králové? 2) Mělo by smysl otevřít v centru Hradce Králové soukromý podnik, který by podnikal ve stejném segmentu jako Wellness studio Flošna? Kdybyste takovou možnost měla, jak byste postupovala, co byste dělala jinak, než se dělá ve stávajícím podniku? Odpovědi na otázky vedoucího práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 32030
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account