Alternativní měnové systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudela, Libor
dc.contributor.author Bartheldiová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68362
dc.description.abstract Tato práce má za úkol přiblížit a zhodnotit fungování lokálních měnových systémů ve světě a v ČR, dále pak popsat jejich význam pro utváření ekonomických a sociálních vazeb ve společnosti. Vedle teoretického popisu problematiky bude pozornost věnována zkušenostem se zaváděním lokální měny v ČR. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject peníze cze
dc.subject měna cze
dc.subject alternativní měny cze
dc.subject LETS cze
dc.subject money eng
dc.subject currency eng
dc.subject alternative currencies eng
dc.subject LETS eng
dc.title Alternativní měnové systémy cze
dc.title.alternative Alternative monetary systems eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This work aims to approach and evaluate the functioning of local monetary systems in the world and in the Czech Republic, as well as describes their importance for forming economic and social ties in the society. Besides the theoretical description of the issue, attention is paid to experience with the introduction of local currency in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36308
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s bakalářskou prací s názvem Alternativní měnové systémy. Studentka zodpověděla tyto otázky: Na jakém principu funguje softwarová platforma CYCLOS, která je využívaná v LETS Jesenicko, a jaké je její rozšíření a další funkce? Jakým způsobem je u alternativních měn, jako je německý chiemgauer, zajišťován a podporován jejich oběh? Jakou roli hrají v těchto měnových systémech úroky? Jaké cíle jsou v případě alternativních měn? Jaký je rozdíl mezi úrokovou mírou a úrokovou sazbou v rámci Vaší práce? cze
dc.identifier.stag 31969
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account