Analýza ekonomického vývoje vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Bártová, Milena
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68358
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce na téma "Analýza ekonomického vývoje vybrané společnosti" je zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku. Součástí práce je analýza výročních zpráva a dalších dokumentů společnosti a statistické zpracování vybraných dat. Teoretická část se zabývá vymezením ekonomické analýzy se zaměřením na metody finanční analýzy. V praktické části jsou aplikovány jednotlivé metody finanční analýzy na zkoumaný podnik. V závěru práce je zhodnocena finanční situace společnosti a jsou navržena doporučení pro zlepšení výkonnosti společnost. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrový ukazatel cze
dc.subject horizontální analýza cze
dc.subject vertikální analýza cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject ratio indicator eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.title Analýza ekonomického vývoje vybrané společnosti cze
dc.title.alternative The Economic Development Analysis of the Chosen Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The subject of the "The Economic Development Analysis of the Chosen Company" thesis is to evaluate the economic performance of the chosen company. This thesis includes the analysis of the Company's annual reports and of other documents and statistical processing of the selected data. The theoretical part deals with the conception of the economic analysis focusing on the financial analysis methods. In the practical part, the individual financial analysis methods are applied to the surveyed company. In the conclusion, the overall financial situation of the Company is evaluated and suggestions for the Company performance improvement are made. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36301
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo provést analýzu ekonomického vývoje vybrané společnosti. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky položené vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí:Vysvětlete výši poměrových ukazatelů zjištěných v bakalářské práci, proč je analyzován rok 2015 a nemohl být zanalyzován i rok 2016? cze
dc.identifier.stag 31921
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account