Devizové intervence jako nástroj měnové politiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna
dc.contributor.author Maléř, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68350
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je provést vzájemnou komparaci devizových intervencí v České republice, Švýcarsku a Izraeli. Dále bude analyzována účinnost měnové politiky realizované formou devizových intervencí ve vybraných zemích pomocí CPI a HDP. Vztah účinnosti devizových intervencí a zvolených ekonomických ukazatelů byl hodnocen pomocí Grangerovi kauzality. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject devizové intervence cze
dc.subject měnová politika cze
dc.subject měnový kurz cze
dc.subject SNB cze
dc.subject BoI cze
dc.subject M3 cze
dc.subject CPI cze
dc.subject kointegrace cze
dc.subject Grangerovi kauzality cze
dc.subject foreign exchange intervention eng
dc.subject monetary policy eng
dc.subject exchange rate eng
dc.subject SNB eng
dc.subject BoI eng
dc.subject M3 eng
dc.subject CPI eng
dc.subject cointegration eng
dc.subject Granger causality eng
dc.title Devizové intervence jako nástroj měnové politiky cze
dc.title.alternative The foreign Exchange intervention as an instrument of monetary policy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nožička, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to compare the impact of foreign interventions among Czech Republic, Switzerland and Israel. Furthemore, the effectiveness of monetary policy realized by foreign exchange interventions will be analyzed in selected countries using indicators CPI and HDP. The relation between effectiveness of foreign exchange interventions and selected economic indicators was assessed using Granger's causuality. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36173
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student zpracoval diplomovou práci na téma Devizové intervence jako nástroj měnové politiky. Po prezentaci práce student odpověděl na otázky z posudku diplomové práce: Jaké ukončení devizových intervencí zvolila Česká národní banka a Swiss National Bank? Jaké mělo opuštění kurzového závazku dopad na měnový kurz daných měn?Následovala diskuze nad diplomovou prací, ve které byly položeny otázky: Pokud byste měl zhodnotit období intervencí v České republice, jaký měly intervence vliv na českou ekonomiku? Jaký ideální tvar či průběh by měly mít křivky ve Vámi zobrazovaných grafech (vývoj HDP, míra inflace apod.)? Student zodpověděl všechny otázky položené komisí. cze
dc.identifier.stag 31817
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account