Aplikace zásad zdravého finančního řízení na úrovni obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin
dc.contributor.author Doležalová, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:36Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68343
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého finančního řízení obcí. Práce obsahuje popis základních a moderních přístupů k hospodaření obcí. Zaměřuje se na vymezení metod sloužících ke zjištění aktuálního finančního stavu obce a následuje aplikace na konkrétní obci. V návaznosti na komparaci s dalšími obcemi je provedeno zhodnocení a navržení možností pro zlepšení situace zkoumané obce s ohledem na její možnosti. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject rozpočtový proces cze
dc.subject příjmy cze
dc.subject výdaje cze
dc.subject Saldo cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject finanční majetek cze
dc.subject financial health eng
dc.subject budget process eng
dc.subject revenues eng
dc.subject expenses eng
dc.subject balance eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject indebtedness eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject financial assests eng
dc.title Aplikace zásad zdravého finančního řízení na úrovni obcí cze
dc.title.alternative Application of principles of wholesome financial management at the municipal level eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is dealing with issues of wholesome financial management of municipalities. The thesis contains description of basic as well as modern attitudes to municipal management. It focuses on the definition of methods used for determination of the current municipal financial situation. Then it follows with application for a particular municipality. As a follow-up to comparison with other municipalities there is an evaluation and a proposal how to improve the situation of the researched municipality with regard to its possibilities. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35708
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a jejími závěry a následně odpověděl na tyto otázky: 1)Oblast hospodaření obcí je v současnosti dotčena zejména novým zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jaké přednosti a nedostatky ve vztahu k hospodaření obce lze tomuto zákonu přisoudit? Lze očekávat nějaký negativní dopad daného zákona na hospodaření obce Nasavrky? 2) Na str. 39 je konstatováno, že obec se snaží o racionální úspory a odstraňuje plýtvání. Jakým způsobem lze posuzovat "racionálnost" úsporových optaření v dané obci? cze
dc.identifier.stag 31843
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account