Hospodářská trestná činnost v České republice a její příčiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knězáčková, Radka
dc.contributor.author Preclíková, Daniela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:34Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68339
dc.description.abstract Práce se věnuje hospodářské kriminalitě v České republice. Obsahuje vysvětlení pojmu hospodářská kriminalita. Zabývá se analýzou vývoje hospodářských trestných činů v České republice od roku 1989. V práci se nachází vymezení a definování hlavních příčin trestné činnosti. Dále i hodnocení možností prevence a četností hospodářských trestných činů. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hospodářské trestné činy cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject příčiny cze
dc.subject ekonomika cze
dc.subject economic crime eng
dc.subject crime eng
dc.subject development eng
dc.subject causes eng
dc.subject economy eng
dc.title Hospodářská trestná činnost v České republice a její příčiny cze
dc.title.alternative Economic crime in the Czech Republic and its causes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The work is devoted to economic crime in the Czech Republic. It includes an explanation of the concept of economic crime. It analyzes the development of economic crimes in the Czech Republic since 1989. The work is determination and definition of the main causes of crime. Further evaluation and prevention options and frequency of economic crimes. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35702
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: Na základě dostupných informací zhodnoťte předpokládaný vývoj hospodářských trestných činů v České republice v následujících letech.Porovnejte vývoj hospodářských trestných činů v České republice se státy západní Evropy.Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31746
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account