Analýza korupčních trestných činů v regionech ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Raichlová, Diana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68334
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu korupčních trestných činů v regionech České republiky v letech 2008 až 2016. První část práce obsahuje vymezení trestných činů, které jsou v podmínkách České republiky vnímány jako korupční. Druhá část je zaměřena na analýzu časových řad statistik Policie ČR a komparaci regionů České republiky z hlediska míry jejich zasažení korupcí. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject regiony cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Policie ČR cze
dc.subject trestní zákoník cze
dc.subject úplatky cze
dc.subject úřední osoby cze
dc.subject časové řady cze
dc.subject corruption eng
dc.subject crime eng
dc.subject regions eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject police eng
dc.subject criminal law eng
dc.subject bribery eng
dc.subject officer eng
dc.subject time series eng
dc.title Analýza korupčních trestných činů v regionech ČR cze
dc.title.alternative The analysis of corruption criminal acts in the regions of Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelory thesis is focused on the analysis of corruption criminal acts in the regions of Czech Republic between years 2008 and 2016. The first part contains the definition of criminal acts that are perceived as corrupt in the Czech Republic. The second part focuses on the analysis of time series of police statistics and comparison of the regions of the Czech Republic from a viewpoint of how much individual regions were affected by corruption. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35704
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: V práci zmiňujete, že policejní statistiky jsou jediným zdrojem tzv. tvrdých dat, avšak existují i jiné metody kvantifikace míry korupce založené na datech měkkých. Stručně charakterizujte pozitivní a negativní aspekty obou těchto přístupů k měření korupce. Skutečně zarážející je velmi vysoký počet korupčních trestných činů v Karlovarském kraji v roce 2012. Můžete uvést některé kauzy, které mohly k této extrémní hodnotě korupčních trestných činů ve zmíněném regionu přispět? Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 28959
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account