Azylová a migrační politika EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana
dc.contributor.author Stuchlík, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:26Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68329
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analýza migrační a azylové politiky EU a vybraných členských států. V úvodu práce jsou charakterizovány klíčové pojmy související s problematikou migrace. Dále je zde popsán společný právní rámec migrační a azylové politiky EU, včetně historických souvislostí a aktuálního vývoje v této oblasti, zahrnující identifikaci současných problémů znemožňujících efektivní fungování této politiky. V druhé části jsou dříve identifikované problémy demonstrovány na praktických příkladech vybraných členských států. Závěr práce obsahuje analýzu nákladů EU a členských států spojených s migrační krizí, zhodnocení fungování Schengenského prostoru a dalších problematických oblastí společné migrační a azylové politiky EU. cze
dc.format 103 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject migrace cze
dc.subject azyl cze
dc.subject Maďarsko cze
dc.subject Německo cze
dc.subject Itálie cze
dc.subject migrační a azylová politika cze
dc.subject Evropská unie eng
dc.subject migrace eng
dc.subject azyl eng
dc.subject Maďarsko eng
dc.subject Německo eng
dc.subject Itálie eng
dc.subject migrační a azylová politika eng
dc.title Azylová a migrační politika EU cze
dc.title.alternative Asylum and Migration policy of the EU eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brychtová, Šárka
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the analysis of migrant and asylum policies of the European union and selected member states. In the introduction, there are characterized key terms related to migration issues. The common legal framework of migration and asylum policy of the European union, including historical context and current development in this area, containing identification od contemporary problems disallowing the effective function of this policy. In the second part, formerly identified problems are demonstrated on practical examples of selected member states. In the conclusion of this thesis, there is an analysis of expenditure of European union and member states related to migration crisis, evaluation of running of the Schengen area and further problematic areas of the common migration and asylum policy of the European union. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35993
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svou diplomovou prací s názvem Migrační a azylová politika EU. Cílem práce byla analýza migrační a azylové politiky EU a migračních a azylových politik vybraných členských států, zahrnující rozbor nákladů jednotlivých států a EU spojených s uprchlickou krizí. Studentovi byly komisí položeny následující otázky:1) Na straně 93 uvádíte, že problémy fungování imigrační politiky způsobuje rovněž rozdělení pravomocí mezi EU a členské země. Můžete navrhnout efektivnější rozdělení pravomocí a svůj návrh zdůvodnit? 2) Jak Vy osobně hodnotíte skutečnou funkčnost Schengenského prostoru a migrační politiky EU v kontextu masivní migrační vlny posledních let? cze
dc.identifier.stag 31879
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account