Výjimečný trest jako součást trestního práva ČR a jeho analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Dostál, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:19Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68326
dc.description.abstract Cílem práce je na základě analýzy právní úpravy podmínek udělení a výkonu výjimečného trestu v ČR, jeho sociálních a ekonomických dopadů a případně také komparace s vybranými právními řády jiných evropských zemí zjistit, v čem jsou nedostatky nebo naopak výhody současné právní úpravy výjimečného trestu v ČR. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výjimečný trest cze
dc.subject trestní právo cze
dc.subject trestný čin cze
dc.subject extraordinary punishment eng
dc.subject criminal law eng
dc.subject crime eng
dc.title Výjimečný trest jako součást trestního práva ČR a jeho analýza cze
dc.title.alternative Extraordinary punishment as a part of Czech penal law and its analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is on the analysis law adjsutment of conferment and immprisonment in Czech republic, andt its social and economic repercussion, to find what are disadvantages and advantages of present law adjustment of extraordinary punishment in Czech republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35923
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student představil základní teze své bakalářské práce. Uvedl cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentoval výsledky, kterých dosáhl. V rámci rozpravy odpověděl na tyto otázky: Jaký je Váš názor na trend v některých evropských zemích, kde výjimečný trest v podobě trestu doživotí buď uložit vůbec nelze (např. Španělsko, Portugalsko, Norsko), nebo tento trest není v praxi využíván, přestože je v právním řádu obsažen (např. Nizozemsko, Belgie, Švédsko)? Je to cesta, kterou by se měl český právní řád vydat? Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 32143
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account