Specifické formy ekonomiky a organizace a vzdělávání prostřednictvím Českého svazu vědeckotechnických společností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Buchtová, Martina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:17Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68320
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Specifické formy ekonomiky a organizace a vzdělávání prostřednictvím Českého svazu vědeckotechnických společností" je analyzovat současný stav ve vzdělávání dospělých. Teoretická část je zaměřena na celoživotní vzdělávání jako celek, možné oblasti a formy vzdělávání. V další části jsou popsány různé motivy a bariéry, které ovlivňují zájem o další vzdělávání. Závěrečná část teorie je zaměřena na fungování zajišťování celoživotního vzdělávání z pohledu vzdělávací organizace. Praktická část se formou dotazníků snaží ověřit, zda poznatky z teoretické části se shodují s tím, jak vzdělávání vnímají respondenti v běžném životě. Otázky se týkají jejich zájmu o další vzdělávání a možné bariéry, které by jim bránily se dále vzdělávat. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject celoživotní vzdělávání cze
dc.subject motivace cze
dc.subject bariéry ve vzdělávání cze
dc.subject marketing cze
dc.subject lifelonglearning motivation eng
dc.subject barrier in education eng
dc.subject marketing eng
dc.title Specifické formy ekonomiky a organizace a vzdělávání prostřednictvím Českého svazu vědeckotechnických společností cze
dc.title.alternative Specificformsofeconomicorganization and training by the Czech AssociationofScientific and TechnicalSocieties eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis "The specific form of economy, organizations and education troughThe Czech Association of Scientific and Technical Societies is to analyze current conditions of education of adults.The first chapter of the theoretical part is focused on lifelong education as a whole, possible areas and forms of education. In the next part are described different motivations and barriers which influent the interest in the additional education. The final part of theory focuses on the functioning of providing of lifelong education from the view of educational organizations. The practical part usesquestionnaireforverification that knowledge from the theoretical part are in accordance with reality, how respondents perceive education in daily life.Questions are directed on interest of adults in additional education and possible barriers which could hinder them in education. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35911
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo provést analýzu ekonomicko-organizačních, marketingových a vzdělávacích metod a následně je srovnat. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí: Vysvětlete jaké ekonomicko-organizační prvky znáte? cze
dc.identifier.stag 31935
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account