Soudnictví ve věcech mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Stuchlíková, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:16Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:16Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68317
dc.description.abstract Cílem práce je na základě právní exegeze zákona o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) a na základě analýzy statistiky kriminality mladistvých dospět syntézou zjištěných poznatků k návrhům změn této právní úpravy. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject mládež cze
dc.subject soudnictví cze
dc.subject děti cze
dc.subject mladiství cze
dc.subject delikvence cze
dc.subject youth eng
dc.subject judiciary eng
dc.subject children eng
dc.subject youthful eng
dc.subject delinquency eng
dc.title Soudnictví ve věcech mládeže cze
dc.title.alternative Juvenile Justice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated The gaol of this thesis is on the strength of legal exegesis of law about the judiciary in case of youth (law n. 218/2003 code of laws) and on the strength of analysis of youthful criminality to accomplish an amendment by synthesis of finding knowledge. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35918
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: Rozveďte úvahu částečně uvedenou na str. 45 o vhodnosti použití odlišné terminologie u mladistvých pachatelů (trestný čin vs. provinění, trest vs. trestní opatření). Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31899
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account