Možnosti rekvalifikačních kurzů úřadu práce při řešení nezaměstnanosti na Chrudimsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fuka, Jan
dc.contributor.author Josková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68310
dc.description.abstract Tato práce pojednává o nezaměstnanosti a významu Úřadu práce České republiky při řešení nezaměstnanosti pomocí rekvalifikací, důležitého nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Pozornost bude věnována rekvalifikacím zabezpečeným Úřadem práce České republiky a zvoleným rekvalifikacím, které byly realizovány v okrese Chrudim v letech 2014-2016. Výzkumná část bude zahrnovat praktické zkušenosti pracovníků Úřadu práce v Chrudimi v oblasti rekvalifikací, analýzu trhu práce v České republice a na Chrudimsku za dané období a konkrétní rekvalifikace na Chrudimsku. Záměrem práce je analýza portfolia nabízených rekvalifikačních kurzů Úřadu práce v Chrudimi. Posouzení, zda nabízené rekvalifikační kurzy Úřadu práce v Chrudimi odpovídají požadavkům trhu práce. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject rekvalifikace cze
dc.subject active employment policy eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject labour market eng
dc.subject retraining eng
dc.title Možnosti rekvalifikačních kurzů úřadu práce při řešení nezaměstnanosti na Chrudimsku cze
dc.title.alternative Options of Labour Office retraining courses to resolving the problem of unemployment in Chrudim region. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis deals with unemployment and the importance of the Labour Office of the Czech Republic in solving the unemployment problem through retraining, as an important instrument of the active employment policy. The attention will be focused on retraining courses financed and organised by the Labour Office of the Czech Republic and retraining courses chosen by clients of the Labour Office, which were implemented in Chrudim region from 2014 to 2016. The research part includes practical experience of employees working at the Labour Office in Chrudim specialised in retraining, the analysis of the labour market in the Czech Republic and in Chrudim region during the period and concrete retraining courses in Chrudim region. The aim is the analysis of portfolio of offered retraining courses of the Labour Office in Chrudim. Assessment, whether retraining courses of the Labour Office in Chrudim correspond to requirements of the labour market. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35925
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a jejími závěry a následně odpověděl na tyto otázky: 1) Pojednejte podrobněji o problematice administrativního procesu v případě zadávání veřejných zakázek v oblasti rekvalifikací a jeho pružnosti/nepružnosti vzhledem k situaci na trhu práce. 2) Jaké jsou v současnosti nejčastější oblasti rekvalifikace na Chrudimsku? 3) Odkdy je účinná aktuální zákonná úprava zadávání veřejných zakázek? 4) Který úřad v ČR kontroluje zadávání veřejných zakázek? Komise měla pouze výhrady k občasnému nevhodnému způsobu citování některých zdrojů. cze
dc.identifier.stag 31857
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account