Management nestátní neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Ivana
dc.contributor.author Jedličková, Aneta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68308
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby. Po teoretické stránce charakterizuje neziskový sektor, neziskové organizace a jejich typologii, finanční zdroje, sociální služby, a především jejich management. V praktické části byla popsána a analyzována vybraná nestátní nezisková organizace z pohledu managementu a financování. Její součástí jsou také návrhy a doporučení pro tuto organizaci. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject management cze
dc.subject neziskové organizace cze
dc.subject azylové domy cze
dc.subject manažeři cze
dc.subject management eng
dc.subject non-profit institution eng
dc.subject shelter house eng
dc.subject managers eng
dc.title Management nestátní neziskové organizace cze
dc.title.alternative Management of non-profit institution eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on non-governmental non-profit organizations providing social services. Theoretically characterizes non-profit sector, non-profit organizations and their typology, financial sources, welfare services, and especially management. In the practical part was described and analyzed selected NGO from the perspective of management and funding. It also includes suggestions and recommendations for this organization. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35916
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Management nestátní neziskové organizace.Cílem práce byla analýza vývoje a současného stavu nestátní neziskové organizace z pohledu managementu.Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce:{1) V empirické části práce se zabýváte organizací Most naděje zaměřené na rodiny s dětmi bez domova. Jak ve skutečnosti probíhá péče o klienty, v čem je efektivní a jak to koreluje s řízením - managementem organizace?Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31768
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account