Diskriminace v pracovně právních vztazích v souvislosti s rodičovstvím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Müllerová, Iveta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:11Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68306
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zpracováním téma diskriminace rodičů v pracovním vztahu. Teoretická část se zabývá základními pojmy diskriminace, druhy diskriminací, právní úpravou diskriminace včetně konkrétních právních úprav i s ohledem na právní úpravu Evropské Unie, které se zabývají vztahem podniku a zaměstnanci jako rodiči. Práce pojednává o vztazích v zaměstnání, rozdílném zacházení a rovnosti zaměstnanců v pracovním poměru v souvislosti s jejich rodičovstvím. V praktické části je zpracováno dotazníkové šetření, poté životní situace a zkušenosti na základě konkrétních příběhů diskriminovaných žen v souvislosti s rodičovstvím. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject diskriminace cze
dc.subject podniky cze
dc.subject právo cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject diskrimination eng
dc.subject companies eng
dc.subject law eng
dc.subject parents eng
dc.title Diskriminace v pracovně právních vztazích v souvislosti s rodičovstvím cze
dc.title.alternative The issue of parents discrimination in labour relations in the context of parenthood eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis analyzes the issue of parents´ discrimination in labour relations. The theoretical part deals with the fundamental notions of discrimination, its types, general legal framework and specific provisions, reflecting upon the acquis communautaire that govern the relations between an employer and an employee as a parent. The thesis treats the workplace relations, different treatment and equality of the employees in employment relationship with regard to their parenthood. In the practical part the questionnaire survey is processed and subsequently the life situations and experience based on individual stories of women discriminated in connection with their maternity. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35917
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo provést analýzu ekonomického vývoje vybrané společnosti. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí:Kolik se ve výzkumu zúčastnilo respondentů? Podle čeho jste vybírala respondenty? Jakým způsobem probíhal sběr dat, byl dotazník s někým konzultován? cze
dc.identifier.stag 31510
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account