Analýza investičních produktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef
dc.contributor.author Jägermannová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68298
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je představit investiční produkty České spořitelny, analyzovat je a následně porovnat vzájemně i vůči konkurenci na českém trhu. Nejprve se práce zabývá teoretickou charakteristikou společnosti a zkoumaných investičních produktů, které vybraná společnost nabízí. Další část je věnována představení vybraných fondů včetně komparace, která je obsahem praktické části této práce. Závěrem jsou porovnány investiční produkty České spořitelny s produkty stejného typu dvou dalších konkurenčních bank Komerční banky a ČSOB. Součástí práce je i doporučení pro investory na základě provedené komparace. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cze
dc.subject fondy cze
dc.subject komparace cze
dc.subject portfolio cze
dc.subject investment eng
dc.subject funds eng
dc.subject comparison eng
dc.subject portfolio eng
dc.title Analýza investičních produktů cze
dc.title.alternative Analysis of investment products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This Bachelor's Thesis aims atintroducing investment products of Česká spořitelna, analysing them and consequently comparing with each other and against competitors on the Czech market. First, the work deals with theoretical characteristics of the company and studied investment products that are offered by this selected company. The following part is focused on introducing selected funds including their comparison, which represents the practical part of this thesis. In conclusion, investment products of Česká spořitelna are compared to the same type of two other competing banks - Komerční banka and ČSOB. The work also includes recommendations for investors based on the performed comparison. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36096
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce byla analýza investičních produktů a jejich komparace včetně doporučení pro potenciální investory. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí:Jak se zjistí míra volatility? Příklad investičního ukazatele? Hrubý a čistý očekávaný výnos? cze
dc.identifier.stag 31809
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account