Finanční analýza vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Hůlková, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:07:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:07:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68289
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Rubena, a. s. Analýza je prováděna na základě vybraných ukazatelů v letech 2013-2015. Vybranými ukazateli jsou ukazatelé rozdílové, poměrové a souhrnné. Na základě výstupů finanční analýzy jsou formulovány návrhy a doporučení pro zlepšení finanční situace společnosti. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject rozdílové ukazatele cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject aktivita cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject differential indicators eng
dc.subject ratio indicators eng
dc.subject profitability eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject indebtedness eng
dc.subject activity eng
dc.title Finanční analýza vybraného podniku cze
dc.title.alternative Financial analysis of selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This work is focused on financial analysis company of Rubena, a. s. The analysis is done based on selected indicators between 2013 and 2015. Selected indicators are differential, ratio and summary indicators. Based on the results of the financial analysis are formulated proposals and recommendations to improve the financial situation of the company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36072
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Finanční analýza vybraného podniku. Cílem práce byla finanční analýza a její zhodnocení. Po obhájení byly studentce položeny otázky vedoucí práce: 1) Nedostatek likvidních finančních prostředů navrhujete řešit snížením okamžitě splatných závazků, resp. jejich převedením na dlouhodobé závazky. Je vhodné financovat zásoby dlouhodobým kapitálem? Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31722
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account