Finanční analýza vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Rohlíčková, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:59Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68288
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Mezihájí, a. s. Teoretická část je věnována základním pojmům finanční analýzy, rozboru jednotlivých finančních ukazatelů a metodice hodnocení podniku. V praktické části je představen podnik za období let 2013 2015., který byl předmětem finanční analýzy rozebrané v teoretické části. Závěr tvoří zhodnocení finančního stavu podniku a doporučující opatření. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject aktivita cze
dc.subject pohledávky cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject ratio indexes eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject profitability eng
dc.subject indebtedness eng
dc.subject activity eng
dc.subject receivables eng
dc.title Finanční analýza vybraného podniku cze
dc.title.alternative Financial Analysis of Selected Compan eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis covers the financial analysis of the Mezihájí, a. s. The theoretical part addresses basic concepts of a financial analysis, description of financial indicators and company assessing methods. In the practical part is introduced company in the range of years 2013 2015, which was an object of financial analysis described in theoretical part. The final part consists of evaluation of financial health of the company and recommendation measuers. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36087
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma FInanční analýza vybraného podniku.Cílem práce bylo zhodnocení finanční situace podniku a navrhnout řešení finanční situace do budoucna.Po obhájení práce byly studentce položeny otázky:1) Vysvětlete, proč vykazuje vlastní kapitál zvyšující se hodnotu, když výsledek hospodaření běžného roku klesl (viz str. 55, kap. 5.1.).2) Vysvětlete větu ze str. 56, kap. 5.4.: zvýšit cizí zdroje financování, abychom mohli vlastní kapitál dále investovat a klesla by hodnota likvidity.Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31721
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account