Elektronické obchodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jonášová, Hana
dc.contributor.author Olšák, Ladislav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:58Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68285
dc.description.abstract Práce popisuje historický vývoj a současné možnosti elektronického obchodování včetně porovnání s tradičními metodami obchodu. Důraz je kladen především na oblast internetového marketingu. V teoretické části jsou také popsány technologie využívané v e-commerce a legislativní požadavky kladené na firmy. Součástí je také úvaha nad budoucím vývojem elektronického obchodování. V praktické části jsou popsány možnosti aplikace jednotlivých forem e-commerce v reálném podniku. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronické obchodování cze
dc.subject internetový marketing cze
dc.subject e-commerce eng
dc.subject internet marketing eng
dc.title Elektronické obchodování cze
dc.title.alternative E-commerce eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated The thesis outlines the historical development and current possibilities of e-commerce including a comparison to traditional methods of trade. Emphasis is placed on Internet marketing. The theoretical part describes the technology used in e-commerce and legislative requirements imposed on businesses. The work also includes reflections on future development. The practical part details the possibilities of application of various forms of e-commerce in a real company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36161
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student zpracoval bakalářskou práci na téma Elektronické obchodování. Cílem práce bylo popsat možnosti menších obchodních subjektů v oblasti elektronického podnikání (legislativa, problematika nasazení a podpory elektronického podnikání). Nedílnou součástí je analýza stávající situace vybraného subjektu a návrhy změn při využití vybrané oblasti elektronického podnikání. Po obhájení práce byly studentovi položeny otázky vedoucí práce: V závěru práce píšete, že práce by mohla být aplikovatelná obecně (v podnicích podobné velikosti). Měl jste na mysli použité metody nebo i vámi zvolené postupy? Je využito něco, co je charakteristické (z hlediska popisovaného problému) pouze pro podnik zaměřený na gastronomii? Dal jste vedení popisovaného podniku k dispozici své závěry? Pokud ano, tak co na ně říkali. A uvažují do budoucna něco z vašich doporučení využít?Kdy by podle vás bylo už rentabilní, a doporučil byste to vedení vámi popisovaného podniku, přijetí zaměstnance, který by se věnoval plně elektronickému obchodování. Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31714
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account