Analýza produktivity práce ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Žalud, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:58Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68284
dc.description.abstract Tato bakalářská práce hodnotí vývoj produktivity práce ve společnosti ARCA CZECH, s. r. o. V první části je definována produktivita a cesty k jejímu zvyšování obecně. Ve druhé části je hodnocena úroveň produktivity práce vztažená na pracovníka, jednotku času a jednotku mezd v letech 2012-2016. Dále práce obsahuje návrh cest zvyšování produktivity práce ve sledovaném podniku. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject produktivita cze
dc.subject produktivita práce cze
dc.subject analýza cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject ARCA CZECH, s.r.o. cze
dc.subject productivity eng
dc.subject labor productivity eng
dc.subject analysis eng
dc.subject evaluation eng
dc.title Analýza produktivity práce ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Analysis of labor productivity in selected enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis will evaluate development of labor productivity in the company ARCA CZECH, s. r. o. In the first part of the thesis there is the productivity and ways to increase it defined in general. In the second part of the thesis there is the productivity level related to worker, time unit and wage unit in years 2012-2016 defined. The thesis includes suggestion of way to increase labor productivity in the chosen company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36107
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student představil svou práci na téma Analýza produktivity práce ve vybraném podniku. Cílem práce bylo zhodnotit úroveň produktivity práce ve vybraném podniku.Student dále odpověděl na dotaz vedoucího:V doporučeních na straně 46 navrhujete redukci obslužných zaměstnanců - máte konkrétní návrhy? cze
dc.identifier.stag 31711
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account