Analýza licencovaných obchodníků s cennými papíry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef
dc.contributor.author Brabenec, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68275
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat licencované obchodníky s cennými papíry a jejich poskytované služby v České republice. Dále byla provedena komparace vybraných obchodníků s cennými papíry a jejich služeb. Na základě získaných poznatků byly formulovány doporučení pro investory. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchodníci s cennými papíry cze
dc.subject hlavní investiční služby cze
dc.subject doplňkové investiční služby cze
dc.subject zákon o podnikání na kapitálovém trhu cze
dc.subject security traders eng
dc.subject main investment services eng
dc.subject subsequent investment services eng
dc.subject law on trading on capital market eng
dc.title Analýza licencovaných obchodníků s cennými papíry cze
dc.title.alternative Analysis licensed securities dealers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyze licensed securities dealers and their services in the Czech Republic. Furthermore, a comparison of selected securities traders and their services was made. On the basic of the acquired knowledge, recommendations for investors were formulated. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36124
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student představil v rámci prezentace svou bakalářkou práci na téma Analýza licencovaných obchodníků s cennými papíry. Cílem práce byla analýza a komparace vybraných licencovaných obchodníků s cennými papíry působících na území České republiky včetně služeb, které poskytují investorům.Student dále odpověděl na otázky vedoucího práce:1) V práci uvádíte nekalé praktiky na kapitálových trzích včetně jednoho praktického příkladu. Uveďte alespoň další jeden praktický příklad z ČR a jeden ze zahraničí.2) Jak byste podpořil občany v České republice, aby více investovali a tím využívali více služeb obchodníků s cennými papíry? cze
dc.identifier.stag 31685
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account