Rizika a ochrana ekonomiky vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Lacina, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68273
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením rizik a možnostem jejich snižování ve společnosti Roneli SE. Dále se věnuje také finanční analýze, která napomáhá odhalovat některá rizika. Teoretická část se věnuje definici rizika, typům rizika, metodám analýzy rizik a finanční analýze. Praktická část se zabývá již konkrétním podnikem, určením rizik ohrožujícími tento podnik a finanční analýzou tohoto podniku. V závěru se věnuje možným návrhům na snížení rizik. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rizika cze
dc.subject druhy rizik cze
dc.subject management rizik cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject risks eng
dc.subject types of risks eng
dc.subject risk management eng
dc.subject financial analysis eng
dc.title Rizika a ochrana ekonomiky vybraného podniku cze
dc.title.alternative Economic Risks and Protection in Selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evaluation of risks and possibilities of their reduction in the company Roneli SE. It also focuses on financial analysis that helps to uncover some risks. The theoretical part deals with the definition of risk, types of risks, methods of risk analysis and financial analysis. The practical part deals with a specific company, the identification of the risks that threatens this company and the financial analysis of the company. In conclusion, it discusses possible suggestions to reduce risks. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36108
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo analyzovat práci manažerů podniku a možnosti snižování ekonomických rizik.Student seznámil komisi se závěry práce, zodpověděl otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděl otázky položené komisí:Z doby obratu závazků a doby obratu pohledávek by měla být která kratší a proč?Vysvětlete ukazatele finanční analýzy, které jsou chybně uvedené v bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31683
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account