Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery shopping

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Babiy, Solomiya
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68272
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery shopping se zabývá výzkumem kvality pojišťovacích služeb v Pardubicích a okolí a také v porovnání s konkurencí na trhu poskytovaných služeb. K hodnocení výsledků byla využita metoda Mystery shopping. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií, kde se vysvětlují základní pojmy marketingu, marketingového mixu, pojištění a marketingového výzkumu. Druhá část je věnovaná praktickému výzkumu. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject marketingový výzkum cze
dc.subject mystery shopping cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject povinné ručení cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject marketing research eng
dc.subject mystery shopping eng
dc.subject insurance eng
dc.subject accident insurance eng
dc.title Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery shopping cze
dc.title.alternative Evaluation of the services provided by the selected insurance companies by the method of Mystery Shopping eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis entitled The evaluation of services provided by chosen insurance companies by Mystery Shopping method deals with the research of the quality of insurance services in Pardubice and its surroundings as well as with comparison and competetion on the market of provided services. To evaluate the results was used Mystery Shopping method. This work is divided into two parts. First part deals with the theory, where are explained the basic concepts of marketing, marketing mix, insurance, marketing research. The second part is dedicated to the practical research. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36111
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka nejprve seznámila pomocí prezentace se svou prací nazvanou Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery Shopping. Cílem práce bylo posoudit kvalitu pojišťovacích služeb vybraných pojišťoven. Dále odpověděla na otázku vedoucího:Z jakého důvodu jste nezařadila do srovnání Českou pojišťovnu a.s., která má v Pardubicích pobočku a také poskytuje komplexní nabídku pojišťovacích služeb. cze
dc.identifier.stag 31670
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account