Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výkonů podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Davídková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:50Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68263
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je posoudit výhodnost jednotlivých skupin výkonů podniku, a to z hlediska dosaženého příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (krycího příspěvku), a z hlediska dosažených tržeb. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vývoj krycího příspěvku cze
dc.subject vývoj tržeb cze
dc.subject development of contribution margin eng
dc.subject development of revenues eng
dc.title Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výkonů podniku cze
dc.title.alternative Assessment of benefits of particular company's performance groups eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated The primary aim of this bachelor thesis is to assess the benefits of particular company's performance groups from the side of achieved contribution to cover fixed costs and generation of profit (contribution margin) and from the side of achieved revenues. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36097
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výkonů podniku v prezentaci. Cílem práce bylo posoudit výhodnost jednotlivých skupin výkonů pro hospodářský výsledek vybraného podniku. Studentka dále odpověděla na otázku vedoucího:Na straně 43 doporučujete vedení podniku, aby zařadilo do hodnotících kritérií zejména obchodních zástupců výši dosaženého krycího příspěvku. Domníváte se, že by to měl být jediný ukazatel hodnocení jejich práce? cze
dc.identifier.stag 31601
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account