Analýza mzdových nákladů projekčního podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Martincová, Eva
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-01-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68260
dc.description.abstract Práce bude sloužit podniku k rozhodnutí. Je to pomůcka pro možný přechod z časové mzdy na úkolovou. Budou popisovány veškeré mzdové náklady firmy spojené s pracovní činností. Výsledkem bude doporučení časové nebo úkolové mzdy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mzdy cze
dc.subject náklady cze
dc.subject podniky cze
dc.subject odměňování cze
dc.subject pracovníci cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject mzdové náklady cze
dc.subject produktivita práce cze
dc.subject zakázky cze
dc.subject wages eng
dc.subject costs eng
dc.subject companies eng
dc.subject rewarding eng
dc.subject workers eng
dc.subject employees eng
dc.subject labor costs eng
dc.subject workforce productivity eng
dc.subject order eng
dc.title Analýza mzdových nákladů projekčního podniku cze
dc.title.alternative Analysis of labor costs of Projection Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated The work will help a company in the decision making process. It is a tool for a possible transition from wage-per-hour to wage-per-task. All wage costs associated with the company's business activity will be described. This will result in recommendation the wage-per-hour or wage-per-task for various groups of employees. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36102
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce byla analýza mzdových nákladů projekčního podniku. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí: Jak byste upřesnila časová období, která jste sledovala v bakalářské práci? Jaké jsou možnosti měření pracovního výkonu zaměstnanců? Jaké je mzdové ohodnocení pracovníků ve zkoumané společnosti? cze
dc.identifier.stag 31590
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account