Podnikatelský plán vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Bergmanová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:47Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68256
dc.description.abstract Tato práce je věnována tématu podnikatelského plánu včetně aplikace teoretických poznatků v podnikatelské praxi. Práce se věnuje problematice podnikatelského plánu od prvotních úvah podnikatele o založení společnosti, přes analýzu trhu k samotnému sepsání podnikatelského plánu. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikání cze
dc.subject podnikatelský záměr cze
dc.subject podnikatelský plán cze
dc.subject návratnost investice cze
dc.subject doing the business eng
dc.subject business intention eng
dc.subject business plan eng
dc.subject ROI eng
dc.title Podnikatelský plán vybraného podniku cze
dc.title.alternative Business plan of the chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This work is dedicated to the topic of business plan including application of the theoretical knowledge into business practice. The work is interested in problematic of business plan from the first ideas about establishing company though market analysis to writing the business plan itself. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36117
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence V rámci prezentace studentka seznámila se svou bakalářkodu prací s názvem Podnikatelský plán vybraného podniku. Cílem práce bylo vypracování optimálního řešení podnikatelského plánu založení vybraného podniku. Dále studentka odpověděla na otázku vedoucího:Na straně 44 v bodě 5.7 Operační plán uvádíte, že podnik musí dbát na dodací lhůty dodavatele. Jaké dodací lhůty vašim zákazníkům předpokládáte - domníváte se, že budete i v této oblasti konkurenceschopní? cze
dc.identifier.stag 31586
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account