Analýza oběžného majetku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František
dc.contributor.author Žáková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:46Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68254
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou oběžného majetku společnosti DAKO-CZ, a.s. První část práce vymezuje pojem oběžného majetku, jeho zachycení v rozvaze, účtování a následně finanční analýzu a finanční řízení oběžného majetku. Druhá část se zabývá charakteristikou společnosti a analýzou oběžného majetku, v rámci které jsou aplikovány ukazatelé finanční analýzy a finančního řízení podniku. Závěr práce je věnován zhodnocení výsledků a doporučení na zlepšení hospodaření. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject oběžný majetek cze
dc.subject účetnictví cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject finanční řízení cze
dc.subject working capital eng
dc.subject accounting eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial management eng
dc.title Analýza oběžného majetku cze
dc.title.alternative The Analysis of Working capital eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is going to deal with the analysis of working capital in the company DAKOCZ, a.s. The first part of the thesis defines the concept of a working capital and its involvement in the balance-sheet, accounting and then financial analysis and financial management of the working capital. The second part deals with the description of the company and with analysis of working capital, within which they are applied indicators of financial analysis and financial managment of the company. The conclusion of the thesis is dedicated to the evaluation of results and suggestions for improving the economy. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36082
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo provést analýzu oběžného majetku jak z účetního, tak z finančního pohledu řízení podniku. Studentka seznámila komisi se závěry práce, zodpověděla otázky položené vedoucím práce a zodpověděla otázky položené komisí:Jaká opatření by musel managament podniku přijmout, kdyby následoval Vaše doporučení (zejména navýšení výrobních kapacit)? cze
dc.identifier.stag 31583
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account