Kaizen: filozofie neustálého zlepšování a její vliv na zapojení a motivaci zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora
dc.contributor.author Kříž, Pavel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:46Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68253
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na filozofii neustálého zlepšování pomocí malých kroků známou jako Kaizen. Zabývá se analýzou vlivu této filozofie na motivaci a zapojení zaměstnanců do zlepšování a výkonu jejich činnosti v konkrétním průmyslovém podniku. Podstatná je charakteristika základních poznatků z teorie motivace, vedení a firemní kultury určujících využití této filozofie. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kaizen cze
dc.subject motivace cze
dc.subject neustálé zlepšování cze
dc.subject participace cze
dc.subject vedení cze
dc.subject Kaizen eng
dc.subject motivation eng
dc.subject continuous improvement eng
dc.subject participation eng
dc.subject leadership eng
dc.title Kaizen: filozofie neustálého zlepšování a její vliv na zapojení a motivaci zaměstnanců cze
dc.title.alternative Kaizen: a philosophy of continuous improvement and its impact on motivation and employee engagement eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on a philosophy of continuous improvement using small steps known as Kaizen. It is an analysis, what influence does the philosophy have on motivation and participation of employees in the improvement process and their work performance in particular industrial company. An essential characteristics of motivation theory, leadership and corporate culture basics determining the Kaizen application are emphasized. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36079
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student představil základní teze své bakalářské práce. Uvedl cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentoval výsledky, kterých dosáhl. V rámci rozpravy odpověděl na tyto otázky: Zhodnoťte prosím, zda je v podniku A. Raymond Jablonec, s. r. o. proinovační podniková kultura. Jaký by měl být podle Vašeho názoru proveden první krok podniku A. Raymond Jablonec s. r. o. pro zvýšení motivace zaměstnanců? Kdo by na něm měl participovat? Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31578
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account