Efektivita komunikačního mixu zvoleného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Zilvar, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68250
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na oblast marketingu, konkrétně na marketingovou komunikaci, a to s důrazem na využití a efektivitu komunikačního mixu ve společnosti ROS Opočno s. r. o. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje stručnému úvodu do marketingu a marketingové komunikace, zahrnující přehled pojmů, členění, metod a trendů, které jsou propojeny s dalšími kapitolami práce. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku podniku, popis současného stavu, analýzu komunikačního mixu a návrh strategie směřující k vyšší efektivitě. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject mix cze
dc.subject analýza cze
dc.subject strategie cze
dc.subject firmy cze
dc.subject marketing eng
dc.subject communication eng
dc.subject mix eng
dc.subject analysis eng
dc.subject strategy eng
dc.subject companies eng
dc.title Efektivita komunikačního mixu zvoleného podniku cze
dc.title.alternative Effectiveness of communication mix of the chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on marketing, concretely on marketing communication with emphasis to usability and effectiveness of commucation mix in company ROS Opočno. Thesis is divided into two parts. In the first part we can find short introduction to marketing and marketing communication, including basic summary of words, terms, methods and trends, that are linked to other chapters of this work. The second part describes the company, their current status, analysis of communication mix and proposal of a new strategy for better effectiveness. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36126
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student zpracoval bakalářskou práci na téma Efektivita komunikačního mixu zvoleného podniku.Cílem práce bylo analyzovat komunikační mix ve vybraném podniku a navrhnout vhodnou strategii směřující k vyšší efektivitě.Po obhájení práce byly studentovi položeny otázky vedoucí práce:1) Malá zkoumaná firma již dříve zkušenosti s využitím dotazníkového šetření? Autor může uvést, jak hodnotí firma přínos tohoto nástroje pro zjišťování efektivity komunikačního mixu.2) Jak často autor navrhuje opakované využití dotazníkového šetření?Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující, až na některé připomínky - měření efektivnosti. cze
dc.identifier.stag 31563
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account