Využitie marketingového mixu v oblasti služieb u zvolenej spoločnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Melounová, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68249
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a využitím marketingového mixu v oblasti služieb u spoločnosti Skřivánek s.r.o. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. Praktická časť je zameraná na charakteristiku spoločnosti a analýzu nástrojov marketingového mixu. Na základe tejto analýzy sú navrhnuté odporučenia a stratégie vedúce k zlepšeniu. slo
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing služieb slo
dc.subject marketingový mix slo
dc.subject Skřivánek slo
dc.subject produkt slo
dc.subject cena slo
dc.subject distribúcia slo
dc.subject propagácia slo
dc.subject ľudia slo
dc.subject materiálne prostredie slo
dc.subject procesy slo
dc.subject Services marketing eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject Skřivánek eng
dc.subject product eng
dc.subject price eng
dc.subject place eng
dc.subject promotion eng
dc.subject people eng
dc.subject physical evidence eng
dc.subject processes eng
dc.title Využitie marketingového mixu v oblasti služieb u zvolenej spoločnosti slo
dc.title.alternative The usage of the marketing mix in the field of services at the chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with an analysis of the marketing mix in the field of services and its usage in the company Skřivánek s.r.o. Basic terms are characterized in the theoretical part of the bachelor thesis. The practical part is focused on the characteristics of the company and the analysis of particular tools of the marketing mix. Certain recommendations and strategies leading to an improvement are then suggested on the basis of the analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36099
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Využití marketingového mixu v oblasti služeb u zvolené společnosti. Cílem práce bylo analyzovat marketingový mix ve vybrané společnosti a na základě analýzy navrhnout vhodnou strategii. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce: 1) Který z nástrojů rozšířeného marketingového mixu se autorka domnívá, že je v rámci navržené strategie nejdůležitější a proč? Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31562
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account