Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Školudová, Jana
dc.contributor.author Dořičáková, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:40Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:40Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68244
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku a návrhové opatření vedoucí k lepší efektivitě vzdělávacích aktiv. Analýza probíhá za pomocí řízeného rozhovoru s TeamLeaderem a dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců. Po vyhodnocení výsledků jsou navrhnuty doporučení ke zlepšení současného vzdělávacího programu. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject metody vzdělávání zaměstnanců cze
dc.subject hodnocení a měření vzdělávání cze
dc.subject externí školení cze
dc.subject human resource management eng
dc.subject staff training methods eng
dc.subject assessment and measurement of training eng
dc.subject external training eng
dc.title Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative The analysis of a staff education system in selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyze the training system of employees in the chosen company, as well as the proposed measures leading to better efficiency of the training activities. The analysis conducte with the help of a controlled interview with the Teamleader and a questionnaire-based inquiry of employees' satisfaction. After the results are assessed, new modifications suggested to improve the current training system. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36110
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku Cílem práce bylo provést analýzu systému vzdělávání ve vybraném podniku, vyhodnotit současnou situaci a doporučit návrhy pro zlepšení. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce: 1) Spatřujete odlišnosti v systému vzdělávání zaměstnanců u generace X a generace Y? 2) Která doporučení navrhovaná v bakalářské práci budou v praxi aplikována? Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31511
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account