Technologie práce ve vybraném výrobním podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Kazdová, Hana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68235
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou technologie výroby ve výrobním podniku, možnými přístupy k jejímu řízení s cílem zvýšení efektivity a produktivity, a v neposlední řadě také podmínkami, které jsou pro efektivní výrobu nezbytné. V praktické části je provedena analýza konkrétního výrobního podniku, zaměřená především na technologii práce, která je v tomto podniku využívána a vypracován návrh na její zlepšení a následné zefektivnění výroby. Tento návrh zahrnuje porovnání nákladů na kooperaci s vlastními náklady v případě pořízení vlastního stroje. Na závěr je provedena SWOT analýza podniku, která je založena na informacích získaných během spolupráce s firmou a rozhovorech s vedoucími pracovníky z oblasti řízení výroby a vedení podniku. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject technologie cze
dc.subject výroba cze
dc.subject proces cze
dc.subject efektivita cze
dc.subject řízení výroby cze
dc.subject progresivní koncepty řízení výroby cze
dc.subject technology eng
dc.subject production eng
dc.subject process eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject production management eng
dc.subject progressive approaches to production management eng
dc.title Technologie práce ve vybraném výrobním podniku cze
dc.title.alternative Production technology of a given factory eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lejsková, Pavla
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on production technology of a production factory, possible approaches to production management and last but not least on means necessary for efficient production. In the practical part it contains an analysis of a specific production factory focused mainly on production technology incorporated in the factory and suggests it's improvements and consecutive streamlining of production. The proposal for improvements incorporates comparison costs of outsourcing to costs of insourcing in case of purchasing the machine. At the end there is a SWOT analysis of the factory, based on information acquired during the cooperation with the company and interviews with management of the company and production management. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35829
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence {Studentka nejprve představila svou práci nazvanou Technologie práce ve vybraném výrobním podniku.Cílem práce bylo analyzovat technologii práce ve vybraném podniku a navrhnout možná vylepšení současné technologie. Studentka dále odpověděla na otázky vedoucího práce:1. Bude se ekonomická situace firmy Bertrams Pečky, spol. s r.o. v budoucnosti zlepšovat?2. Počítá firma s nárůstem konkurence a připravuje se na případný nárůst konkurence?Dále byla položena otázka oponentky:Bude Váš návrh společností Bertrams Pečky, spol. s r. o. realizován?Při rozpravě byly studentce položeny následující otázky:1. Věnuje se firma rovněž výrobě zděných komínů?2. Jaká je pravděpodobnost zisku úvěru na financování nové technologie?3. Mohla by firma stroj splácet? Generuje podnik dostatek finančních prostředků na podobnou investici? cze
dc.identifier.stag 32029
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account