Aktuální problémy trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volejníková, Jolana
dc.contributor.author Fiebichová, Eva
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68234
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v konkrétním regionu, dále se zabývá personálními činnostmi konkrétního podniku v regionu a spoluprací tohoto podniku s Úřadem práce ČR. Na závěr je provedeno zhodnocení účinnosti spolupráce. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cze
dc.subject nabídka práce cze
dc.subject poptávka po práci cze
dc.subject úřady práce cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject labor market eng
dc.subject labor supply eng
dc.subject labor demand eng
dc.subject labor offices eng
dc.subject cooperation eng
dc.title Aktuální problémy trhu práce cze
dc.title.alternative Current problems in the labor market eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brodský, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This master thesis analyzes the problems of the labor market in a particular region. The theoretical part defines the subjects of the labor market and unemployment. The practical part is focused on labor market analysis in a particular region, it also deals with the personal activities of a particular enterprise in the region and the cooperation of this company with the Czech Labor Office. Finally, the effectiveness of the cooperation is assessed. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36183
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka odprezentovala svou práci s názvem Aktuální problémy trhu práce. Cílem práce byla analýza problematiky trhu práce a nezaměstnanosti s důrazem na formování poptávky po práci, s využitím statistických a empirických dat provést komparativní analýzu současných problémů trhu práce v konkrétním regionu ČR s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v regionu, vyhodnotit formy spolupráce firem s ÚP a jejich účinnost při řešení (ne)zaměstnanosti v daném regionu. Studentka dále odpověděla na otázky vedoucí práce z posudku: 1. Na str. 19 uvádíte, že stanovením minimální mzdy dochází k narušování základních principů tržních vztahů, zejména samočistícího efektu reálné mzdové úrovně. Vysvětlete, jakým způsobem v tomto případě dochází k omezování funkce trhu. 2. Na základě jakých kritérií byste vyhodnotila efektivnost jednotlivých forem spolupráce ÚP Svitavy s firmami v daném regionu. Dále zodpověděla rovněž otázky oponenta: 1. Která doporučení uváděná v závěru práce diplomatka diskutovala či navrhne Úřadu práce ve Svitavách? Jak by v daných doporučení měl daný úřad práce postupovat? 2. V rámci rozpravy by autorka mohla rozvést možnosti spolupráce podniků se středními a vysokými školami, viz kapitola 6.2.2 Spolupráce se školami. Dále ragovala na otázky v rámci rozpravy: 1. Myslíte si, že je problém na straně firem z pohledu zaměstnávání lidí nad 50 let? Jak hodnotíte situaci ve vztahu k výši minimální mzdy? 2. Zabývala jste se v práci rekvalifikacemi? cze
dc.identifier.stag 32017
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account