Analýza vývoje vybraných odvětví s využitím Kralickova Quicktestu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Poříz, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68230
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vývoje vybraných odvětví při využití modifikované varianty Kralickova Quicktestu a komparace vývoje odvětví s vývojem ekonomiky v České republice pomocí vybraného ukazatele ekonomické výkonnosti. Praktická část je věnována posouzení závislosti jednotlivých odvětví na vývoji ekonomiky v dané zemi. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bonitní a bankrotní modely cze
dc.subject HDP cze
dc.subject Kralickův Quicktest cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject financial standing models eng
dc.subject financial ratios eng
dc.subject GDP eng
dc.subject Kralicek Quicktest eng
dc.title Analýza vývoje vybraných odvětví s využitím Kralickova Quicktestu cze
dc.title.alternative Analysis of development of selected branches using the Kralicek Quicktest eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Karas, Michal
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the evaluation of the development of selected branches by using modified version of Kralicek Quicktest and comparison of the development branches with the development of the economy in the Czech Republic by selected indicator of economic performance. The practical part is devoted to the assessment dependent of individual branches on economic development in the country. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35834
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student prezentoval svou práci Analýza vývoje vybraných odvětví s využitím Kralickova Quicktestu Cílem práce bylo zhodnocení vývoje vybraných odvětví při využití modifikované varianty Kralickova Quicktestu a komparace vývoje odvětví s vývojem ekonomiky v České republice pomocí vybraného ukazatele ekonomické výkonnosti.Student následně zodpověděl otázky vedoucího: 1. Co Vás vedlo k testování modifikované varianty Quicktestu právě na třech zvolených odvětvích? 2. V práci jste aplikoval modifikovanou variantu Quicktestu na vybraná odvětví a z výsledků vyplývá rostoucí trend hodnot Quicktestu v čase, což indikuje pozitivní trend ve finanční situaci podniků v odvětvích. Nakolik může být tento trend ovlivněn inflací? Resp. není tento pozitivní trend způsoben pouze inflací a realita je taková, že sledovaná odvětví stagnují? Následně reagoval rovněž na otázky oponenta: 1. Jaké další makroekonomické proměnné mají potenciální vliv na Vámi hodnocenou výkonnost odvětví? 2. Jakými jinými metodami by bylo možné ještě hodnotit spojitost vývoje odvětví a HDP? V rámci rozpravy byly položeny následující otázky: 1. Jaká byla struktura vzorku z pohledu druhu odvětví? 2. Jak jste zohlednil specifika odvětví stavebnictví ve svých výsledcích? cze
dc.identifier.stag 31764
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account