Performance Management Techniques in Public Sector

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Sackey, Lyndon Nii Adjiri
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68228
dc.description.abstract Performance management has become top on attention of the public-sector management because many services in advanced economies, such as those of the U.K. and Scandinavia and other developing countries, have come under pressure to become more efficient and effective, to reduce their demands on taxpayers, while maintaining the volume and quality of services supplied to the public. To achieve this, they have been subjected to the introduction of various performance management techniques. Content analyses of published and unpublished articles, books, strategic plans of selected public sector, were selected randomly through different sources that contains the application of PMT in local government. It was observed from the analyses that performance management is diversely in management practice in the selected metropolitan boroughs. eng
dc.format 70 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení výkonnosti cze
dc.subject techniky řízení výkonnosti veřejný sektor cze
dc.subject metropolitní čtvrti cze
dc.subject Anglie cze
dc.subject performance management eng
dc.subject performance management techniques eng
dc.subject public sector eng
dc.subject metropolitan boroughs eng
dc.subject England eng
dc.title Performance Management Techniques in Public Sector cze
dc.title.alternative Performance Management Techniques in Public Sector eng
dc.title.alternative Techniky řízení výkonnosti ve veřejném sektoru cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zemanová, Barbora
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated Řízení výkonnosti se dostalo na vrchol pozornosti managementu veřejného sektoru, protože mnoho služeb se ve vyspělejších ekonomikách, jako jsou Spojené království, Skandinávie a další země, dostalo pod tlak, aby se staly efektivnějšími a účinnějšími. Tím by se snížily požadavky na daňové poplatníky při udržení stejného objemu a kvality veřejných služeb. Proto, aby toho bylo dosaženo, bylo zavedeno mnoho technik řízení výkonnosti. Pro provedení výzkumu v této práci byla použita metoda kvalitativního výzkumu.Obsahové analýzy publikovaných a nepublikovaných článků, knih, strategických plánů vybraných měst byly náhodně vybrány z různých zdrojů, které zahrnovaly aplikaci technik řízení výkonnosti v místní správě. Z analýz bylo zjištěno, že řízení výkonnosti je ve správní praxi ve vybraných metropolitních obcích různorodé. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regional Development and Governance cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35808
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cze
dc.description.defence The student presented his master thesis on topic: Performance management techniques in public sector. After the presentation of the work, the student answered questions from the reports of the tutor and the opponent: What is the limitation of your research? How could the research method selection influence the results obtained? Where do you see the greatest challenges of current performance measurement and management in Local government? There is written in the text that according to own research 15 % of the boroughs used Benchmarking as a performance management technique for measurement of performance. Do they use it for different reason or they don't use it at all? There is written in conclusion that use of performance management technique resulted in lot of benefits. Can you name the benefits of application of performance management techniques that are confirmed by your own research? You assessed four aspects of PMT in literature review. (p.29) According to what basis have they been chosen? At the end of the presentation was a discussion of diploma thesis. The student actively answered all the questions of the commission. cze
dc.identifier.stag 31756
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account