Sledování a hodnocení výkonnosti sociálního družstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta
dc.contributor.author Nádvorníková, Božena
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:26Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68225
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá sledováním a hodnocením výkonnosti vybraného podniku Ergotep, družstvo invalidů. V první části jsou vymezeny specifika sociálního družstva a metody používané pro měření a řízení výkonnosti podniku. Následně je zde představena společnost Ergotep, družstvo invalidů, provedena finanční analýza a návrh aplikace metody BSC v tomto podniku. Na základě vypracované analýzy je provedeno zhodnocení stávající situace a je navržen soubor řešení pro zlepšení současného stavu. cze
dc.format 100 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální podnikání cze
dc.subject sociální družstva cze
dc.subject osoby se zdravotním postižením cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject social business eng
dc.subject social cooperative eng
dc.subject disabled eng
dc.subject performance eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject Balanced Scorecard eng
dc.title Sledování a hodnocení výkonnosti sociálního družstva cze
dc.title.alternative Monitoring and evaluating the performance of the social cooperative eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Daňková, Eva
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This graduation thesis deals with the monitoring and evaluation of the performance of the selected company Ergotep, cooperative of disabled people. The first part defines the specifics of the social cooperative and methods used for measuring and managing the performance of the company. Subsequently, Ergotep, cooperative of disabled people, is presented. Financial analysis and a proposal for application of the BSC method in this company is performed. On the basic of the analysis is made evaluation of current situation and a file of possible solutions to improve its current state is suggested. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35823
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila svou diplomovou práci s názvem Sledování a hodnocení výkonnosti sociálního družstva. Cílem práce bylo vymezení specifik podnikání sociálního družstva a zhodnocení výkonnosti podniku. Studentka následně reagovala na otázky vedoucí práce:1. Pro měření sociálního dopadu lze využít i EFQM Model Excellence. Stručně vysvětlete, jak se tento model v praxi aplikuje.2. Naplňuje podle Vašeho názoru toto sociální družstvo svoji vizi a strategii?Dále byly položeny otázky z posudku oponenta práce:1. Které faktory podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňují výkonnost Ergotepu?2. Ve finančních ukazatelích je znatelný propad výsledků v roce 2012, jak si tento jev vysvětlujete? V rámci následující rozpravy byly studentkou zodpovězeny následující otázky: 1. Jak Ergotep získává zaměstnance? 2. Jaká je v tomto podniku fluktuace? Jaké jsou její důvody? cze
dc.identifier.stag 31731
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account