Finanční analýza podniku v prvních letech podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Klocová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:25Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:25Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68223
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou výrobního podniku v prvních letech podnikání. První část obsahuje teoretická východiska pro zpracování praktické části. Další část je věnována stručné charakteristice podniku. Následuje analýza finanční situace podniku a na závěr jsou uvedeny možné návrhy a doporučení, vyplývající z provedené analýzy. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject ukazatele zadluženosti cze
dc.subject souhrnné ukazatele cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject profitability eng
dc.subject financial leverage ratios eng
dc.subject summary indicators eng
dc.subject financial health eng
dc.title Finanční analýza podniku v prvních letech podnikání cze
dc.title.alternative Financial analysis of the company in early years of business eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šírová, Jitka
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The presented thesis deals with the financial analysis of the production company in early years of business. The first section provides a theoretical basis for the practical part which is devoted to the brief characteristic of the company. What follows is the analysis of the financial situation of the company accompanied by the conclusion with possible proposals and recommendations that arose from the analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35863
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce byla finanční analýza podniku v prvních letech podnikání. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce, oponentem práce a na otázky položené komisí: Jak se díváte na fakt, že pracovník oddělení controllingu a jednatel společnosti mají naprosto odlišné názory? Domníváte se, že tato skutečnost má v tomto případě vliv na fungování podniku? Vnímáte neochotu investovat, z důvodu dlouhé návratnosti, jako ohrožení pro budoucí konkurenceschopnost podniku? Jak hodnotíte názorový rozpor mezi pracovníkem controllingu a jednatelem společnosti? Je tento fakt pro podnik ohrožující? Jak nezbytná je komunikace uvnitř podniku? cze
dc.identifier.stag 31717
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account