Zhodnocení podniku na základě rozboru finanční výkonnosti a vybraných oblastí fungování společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Vilímek, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:24Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68221
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na vytvoření přehledu poskytující komplexní pochopení současného stavu zkoumané společnosti. Využívá pro to některé prvky finanční analýzy a rozbory dalších vybraných oblastí. Hodnotí společnost absolutně i relativně vůči nejbližším konkurentům, odvětví i jí samotné v rámci historického vývoje. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zhodnocení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject přehled hospodaření cze
dc.subject hodnota společnosti cze
dc.subject evaluation eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial performance eng
dc.subject value of the company eng
dc.title Zhodnocení podniku na základě rozboru finanční výkonnosti a vybraných oblastí fungování společnosti cze
dc.title.alternative Evaluation of the company based on the analysis of financial performance and selected areas of corporate functioning eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mlčoch, Lubomír
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on creation of an overview providing complex understanding of the current state of the analyzed company. To achieve this, it uses some financial indicators and breakdowns of other selected areas. It evaluates the company in absolute numbers as well as relatively in relation to its main competitors, the industry and the company itself over the historical timeframe. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35825
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce byla analýza zhodnocení podniku na základě rozboru finanční výkonnosti a vybraných oblastí. Student odpověděl na otázky položené vedoucím práce, oponentem práce a na otázky položené komisí: Můžete komentovat konkrétní skutečnost v analyzované společnosti? Nehrozila nebo nehrozí společnosti druhotná platební neschopnost? Zlepšuje se tato situace?\ cze
dc.identifier.stag 31715
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account