Benchmarking organizací poskytujících služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela
dc.contributor.author Chromá, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68216
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit k objasnění základních pojmů problematiky benchmarkingu u organizací poskytujících služby a následnému zpracování dat, na základě kterých budou podniky porovnány. Dále v práci budou uvedeny výsledky ze zjištěného porovnávání a na základě nich uvedena potřebná doporučení. cze
dc.format 108 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject benchmarking cze
dc.subject služby cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject benchmarking eng
dc.subject services eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Benchmarking organizací poskytujících služby cze
dc.title.alternative Benchmarking of organisations providing services eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated This work will serve to clarify the basic concepts of benchmarking issues in service organizations and data processing that will be used to compare businesses. Further, the results of the comparison will be presented in the paper and the necessary recommendations will be presented. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35866
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Benchmarking organizací poskytujících služby. Cílem práce bylo provedení benchmarkingového porovnání u firmy poskytující služby. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponenta: 1) Jaká jsou specifika při sestavování marketingového mixu služeb? 2) Ve své práci uvádíte, že doporučujete podniku zaměřit se také na zahraniční dopravu. Jsou nějaká kritéria, která takový podnik musí splňovat? 3) Lze odhadnout u tabulek 19 - 26 vývoj na pozdější roky? 4) Jak na uvedenou dopravní společnost ZDAR, a. s. reagují ostatní dopravní společnosti? 5) V části diplomové práce 5.1.1. a 5.2.1 Doporučení jsou uvedeny různé návrhy, se kterými lze souhlasit. Budou však v praxi opravdu realizovány? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponenta i komise byly dostačující.\par} cze
dc.identifier.stag 31665
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account