Řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brodský, Zdeněk
dc.contributor.author Provazník, David
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:16Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:16Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68204
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci. V první části diplomové práce je z teoretického hlediska popsáno řízení lidských zdrojů a jednotlivé personální činnosti, dále v praktické části je představena mnou vybraná organizace a na ni navazující analýza řízení lidských zdrojů v této organizaci. Poslední částí diplomové práce je mnou vytvořený návrh možných doporučení na zlepšení současného stavu. cze
dc.format 88 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject management cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject soukromý sektor cze
dc.subject analýza cze
dc.subject management eng
dc.subject human resource management eng
dc.subject the private sector eng
dc.subject analysis eng
dc.title Řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci cze
dc.title.alternative Human resource management in the selected organization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pakosta, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the analysis of human resource management in selected organization. In the first part of the thesis is theoretically described human resources management and individual human resources activities, in the practical part is the selected organization described and the subsequent analysis of human resource management in the organization. The last part of my thesis is made possible draft recommendations to improve the current situation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35807
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce byla analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci a možné návrhy na zlepšení současného stavu. Student odpověděl na otázky položené vedoucím práce, oponentem práce a na otázky položené komisí: Které doporučení z výsledků diplomové práce bude daný podnik konkrétně aplikovat? Proč autor doporučuje hodnocení pracovního výkonu pomocí metody 360°? Vymezte rozdíly ve strategii zabezpečování lidských zdrojů a v podnikových strategických plánech. Vašeho dotazníkového šetření se zúčastnili 24 zaměstnanci. Posuďte tento počet z hlediska relevantnosti získaných údajů. cze
dc.identifier.stag 31555
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account